Publisert 16.12.2015 , sist oppdatert 30.03.2023

Brebilder søkes

Hellstugubrean 1. august 2013. Foto Liss M. Andreassen

Vi søker gode oversiktsbilder over brefronter til vårt bildearkiv. Vi ønsker å lage en bildeoversikt over så mange breer i Norge som mulig. I tillegg ønsker vi å dokumentere breenes tilstand tidligere, og spesielt før ca 1990. Om du har gode oversiktsbilder av en eller flere brefronter som du kan dele med oss og resten av verden, send dem til:

Digitalt: bre@nve.no

Papirbilde/lysbilde (som vi kan skanne og returnere): NVE-HB, Pb 5091 Majorstua, 0301 OSLO

Oppgi informasjon om:

- Fotograf

- Dato (så nært som mulig - for eksempel 1970, høsten 1970, oktober 1970, tidlig i oktober 1970, 8.oktober 1970)

- Område og brenavn (for eksempel Skjomen - navnløs bre på nordsiden av Storsteinsfjellet). Oppgi gjerne BreID som du finner i NVEs Breatlas (karttjeneste) eller i Breatlaset som rapport (pdf). For eksempel BreID 664 for Navnløs bre på nordsiden av Storsteinsfjellet i Skjomen.

Betingelser for bruk

Navnet på fotografen vil følge bildet. Bilder som sendes inn vil lagres i NVEs bildearkiv, og kan brukes fritt i publikasjoner og på internett når fotograf krediteres.

Data som ligger på api.nve.no er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Lisensteksten finner du på www.data.norge.no/nlod/ og www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no.

NVE vil også kunne dele utvalgte bilder med World Glacier Monitoring Service (WGMS) og National Snow and Ice Data Center (NSIDC) til bruk i deres digitale bildesamling 'The Glacier Photograph Collection'. Fotograf blir da kreditert.