Publisert 11.02.2020 , sist oppdatert 23.11.2021

Breoverflatetyper og likevektslinje

Bakgrunn

Grensen mellom snø, is og firn på breer varierer gjennom sesongen og den temporære snølinjen på en bre gir en viktig indikasjon av breens massebalanse. Fjernanalysedata gjør det mulig å bestemme snødekningsgrad og posisjon av snølinjer over større breområder. Winsvold m.fl. (2018) brukte Sentinel-1 bilder i tillegg til RADARSAT-2 data over fastlands-Norge og Svalbard for å bestemme snølinjehøyde og kartlegge områder med snø og is på breer.

Sentinel-2 bilder kan brukes for både manuell og automatisk kartlegging av snølinje og snødekningsgrad. Bruk av Sentinel-1- og Sentinel-2 for å kartlegge snølinje og snødekningsgrad er oppsummert i sluttrapporten fra prosjektet (Andreassen et al., 2021).

Tidsserie av Sentinel-2 bilder som viser endringer av snølinja på Bondhusbreen og andre utløpere av Søndre Folgefonna fra juni til august 2019.

Snølinjedata Norge (fastlandet)

A datasett av snølinjer og snøsoner er gjort tilgjengelig for nedlasting og inneholder:

  • Temporære snølinjer og snøsoner for 10 massebalansebreer for perioden 2015-2019. Datoen for bildet varierer avhengig av hva som var tilgjengelig.
  • Temporære snølinjer og snøsoner for et utvalg av breer i Lyngen og på Kvaløya fra 2018 og Hardangerjøkulen fra 2019. Temporæt firnlinje og firnsone er også med for Hardangerjøkulen 2019.
  • Temporære snølinjer og snøsoner for et utvalg av breer i Jotunheimen for flere datoer i 2019. 

Se Andreassen et al. (2021) for mer detaljer. Last ned zippet fil: snowlines_snowzones_2021-02-16

Referanse

Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021. Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel. NVE Rapport 3-2021, 94 p.

Winsvold, S.H., A. Kääb, C. Nuth, L.M. Andreassen, W van Pelt, and T. Schellenberger. 2018. Using SAR satellite data time-series for regional glacier mapping. The Cryosphere, 12, 867-890, https://doi.org/10.5194/tc-12-867-2018. (pdf)