Publisert 10.09.2019 , sist oppdatert 03.02.2022

Visning av data

På denne siden gis en oversikt over hvor man kan finne breprodukter utviklet av NP og NVE fra Sentinel-data i Copernicus bretjeneste.

NVEs Xgeo

Xgeo er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred- og snøskredfare. Her kan man også se Sentinel satellittbilder sammen med bredata: 
http://www.xgeo.no/?p=bre

Breprodukter (bresjøer, bredemte sjøer, GLOF hendelser, breareal osv.) kan skrus på som lag sammen med Sentinel produktene. Det er også mulig å sammenligne to bilder. Sentinel-2 bilder over Svalbard er tilgjengelige i Xgeo fra og med oktober 2019.

NVEs BreAtlas

I NVEs breatlas vises utbredelsen av norske breer og bresjøer fra Sentinel-2 satellittbilder fra 2018-2019. I NVEs breatlas vises også ulike typer bremålinger og registrerte isras og jøkulhlaup, samt breer med fotoserier. I tillegg vises historiske breflater og bresjøer (sjøer nær bre eller i kontakt med bre) kartlagt for ulike perioder med satellittbilder og topografiske kart. Se norsk-engelsk beskrivelse av atlaset

NPs TopoSvalbard

I toposvalbard.npolar.no vises NPs standard kartprodukter og ortofoto basert flyfoto fra 2008-2012, samt sømløse Sentinel-2 bildemosaikker fra vinteren 2016 og sommeren 2020. Oppdaterte brefrontposisjoner fra siste års kartlegging med Sentinel-2 ligger inne som grønne linjer i de eldre kartene. Ellers kan man vise sjøkart, 3D-modeller og historiske skråbilder fra 1930-tallet, samt nyere lokale bilder fra diverse overflygninger og feltaktiviteter. Kart, ortofoto og satellittbildemosaikker er også fritt tilgjengelig som WMS kartlad, se geodata.npolar.no.

NPs Svalbardkartet

I svalbardkartet.npolar.no kan man visualisere ulike tematiske kartlag fra Svalbard sammen med utvalgte bakgrunnskart og bildemosaikker. Alle breprodukter ligger under temafanen «Hav & Is» hvor man kan slå på/av aktuelle kartlag og eventuelt justere visningen etter eget ønske. Det nye breatlaset fra Sentinel-2 bilder i 2020 legges ut her sammen med historiske breatlas for 1936-1972, 1990 og 2001-2010. Årlige kalvingsfrontposisjoner er publisert tilbake til 2012 og vil bli oppdatert årlig. Avledede dataprodukter som angir årlig tilbaketrekning, areal-/volumendring, isutstrømning og total frontablasjon (summen av smelting og kalving) for hver bre vil komme når dette er klart som en overvåkningstidsserie. Bresjøkart for sommeren 2020 er også planlagt. De fleste tematiske kartlag på Svalbardkartet er tilgjengelige som dynamiske karttjenester, se geodata.npolar.no.

Norwegian Polar Data Centre

Dette er en dataportal som drives av NP for åpen deling av miljødata, kart og publikasjoner fra polarområdene. Dataprodukter for breene på Svalbard publiseres i denne databasen med en unik doi/referanse og linkes til andre nettsider slik som denne og NPs digitale karttjenester. Datasenterets søkefunksjon gjør det mulig å finne andre relevante datasett samtidig.

Annet
Utvalgte data fra prosjektet vil på sikt også vises gjennom CryoClim-portalen som nå er en del av Arctic Data Centre: https://adc.met.no/
Relevante data vil også leveres til det internasjonale GLIMS-prosjektet (Global Land Ice Measurements from Space: 
www.glims.org).