Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Vessingsjø

Dammen ligger ved Vessingsjø rett øst for tettstedet Ås i Tydal kommune, som grenser til Sverige. Dammen ble bygget i 1959 og har skapt det kunstige magasinet Vessingsjøen.

Dammen, Vessingsjø — Foto: Dag Bachke, NVE

Dam Vessingsjø er en betong platedam med fritt overløp i hele dammens lengde. Den er 340 meter lang, 31 meter høy og har en kronebredde på 0,5 meter. Dammen fungerer som inntaksmagasin til Nea kraftverk, som i sin tid var et stort anlegg. Kraftverket ble etablert i 1960 ved hjelp av lån fra Sverige etter harde stortingsdebatter, som for øvrig var det første etablerte lån i sitt slag med utlandet den gangen. Avtalen med Sverige besto i å betale tilbake lånet ved eksport av kraften tilbake til Sverige. Lånet ble innfridd i 1975. Nea-Nidelv-vassdraget er et kraftig regulert vassdrag. Trondheim Energiverk ble i 2002 oppkjøpt av Statkraft, som nå driver anleggene i vassdraget. Ved høy vannstand danner dammens overløp en severdighet. Dette fordi vannet kastes ut fra damfoten i form av et spretthopp. Overløpet kalles da et ”skihoppoverløp”. I 1979 var dam Vessingsjø ett motiv i en frimerkeserie sammen med annen ingeniørkunst i Norge.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1960

Oppd.m.volum: 38 mill.m3

HRV/LRV: 674/659

Damtopphøyde: 675

Elv: Nidelvvassdraget

Vassdrag: Nidelvvassdraget

Eier: Trondheim Energi AS

Vurdering og kilder

Dammen er en god representant for etterkrigstidens platedammer. Overløpet er spesielt i sin utforming. Kraftverket Nea, inklusive kraftledningen til Sverige, er av NVE, Riksantikvaren og kraftbransjen vurdert å ha nasjonal verdi som teknisk kulturmiljø. Dette bl.a. fordi det godt illustrerer 1960-tallets vannkraftteknologi og fordi det var første gang Norge eksporterte elektrisitet til utlandet. Anlegget, som var Trondheim Energiverks største, har vært en stolthet i verkets historie. Nea kraftverk inngår i Statkrafts landsverneplan.

Kilder:

  • Høvås, Elisabeth & Nynäs, Helena (2010): Landsverneplan Statkraft 2010. NVE oppdragsrapport A4/2010. Forslag utarbeidet av NVE for Statkraft
  • Kvaal, Stig og Wale, Astrid (2000): En spenningshistorie. Trondheim energiverk gjennom et århundre. Utgitt av Trondheim Energiverk AS
  • Riibe, Sissel & Weyergang-Nielsen, Henning (2010): Kraftoverføringens kulturminner. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 17/2010
  • Stensby, Kjell Erik & Moe, Margrethe (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006