Publisert 20.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nedre Sandvann

Dammen ligger i utløpet av Nedre Sandvann, en innsjø i Degernes i den sørligste delen av Rakkestad kommune. Fra Sandvann renner Sandvannsbekken ned til Glomsrødsjøen. Kommunegrensen mellom Halden og Rakkestad går langs bekken.

Nedre Sandvann dam — Foto: Helena Nynäs, NVE, 2012

Dammen hører til gården Greåker (gnr 160/9), og rettighetene til oppdemning har hørt til Greåker Sag og Mølle opp igjennom årene. Den er murt opp av stor stein, og på damkrona ligger rester av et betongdekke. Betongen er fra ca 1925 da dammen ble forsterket. Dammen er 2,5 meter høy, 3 meter bred og 10 meter lang med åpning i bunn, der det tidligere har vært en lukeanordning. Siden dammen ikke er i bruk lenger renner vannet rett gjennom denne åpningen. Langs bekken har det vært virksomheter i lang tid, dokumentert siden 1622 da eiendommer ble registrert og sagskatt ble innkrevet.

I matrikkelen er det notert en ”quantumssag” på gården med kvote på 1000 bord i 1688 og i 1745 samt en bygdesag mot slutten av 1700-tallet. I 1885 ble sagen solgt til den lokale sagbruksforening. Langs bekken, nærmest gården, kan man se fundamenter etter et senere sagbruk fra 1880-årene med rester etter betongdam. De eldste deler av dammen i utløpet av Nedre Sandvann kan stamme fra 1600-tallet, som spor etter kvern og sagbruksdrift relatert til landbruket i dette område. Dammen skal ha vært brukt til 1950-årene. Skogen som dammen ligger i, er et lokalt tur- og jaktområde. Dammen kan nåes til fots langs en godt merket sti langs bekken fra den sørligste Greåker-gården.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Småskala

Byggeår: 1600-tallet

Meter over havet: 164

Elv: Rakkestadelva/Ertevatnet

Vassdrag: Glomma

Eier: Leif Madsen

Vurdering og kilder

Nedre Sandvann er representativ for eldre dammer i de indre østlandske småvassdrag, dammer som har tjent typiske funksjoner i landbruket i århundrer. Den ligger forholdsvis lett tilgjengelig i skogsterreng, men krever vedlikehold for fullt ut å kunne fortelle denne historien om dammer og damfunksjoner fra eldre tider.

Kilder:

  • Koht-Norbye, Heller og Lunde (1997): Degernes landbrukslag A/L 1896-1996. Utgitt av Degernes landbrukslag
  • Halvard Berg, Degernes (muntlig kilde)