Publisert 20.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Vamma

Dammen er fra 1917 og inngår i elvekraftverket Vamma i Glomma ved Askim.

Foto: Jens Nicolai Thom, NVE, 26.05.2005

A/S Vamma Fossekompagnie ble grunnlagt av Sam Eyde i 1902. Eyde hadde planer om å etablere kunstgjødselfabrikk i området. Fabrikkplanene ble imidlertid skrinlagt og anlegget solgt til Hafslund. Som kjent utviklet Eyde planene videre på Notodden og i Rjukan. Utbyggingen ved Vamma startet i 1907.

Dammen er en gravitasjondam i betong forblendet med granittstein på luftsiden. Medregnet flomløp er den 400 meter lang og har en største høyde på 38 meter. På toppen av største delen av damkrona er det anlagt lukehus i den samme nybarokke stilen som kraftstasjonen, som er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup. Kraftstasjonen med maskinhallen er plassert parallelt og ved foten av dammen. I selve dammen er det inntak for alle elleve aggregater. Adkomst til maskinhallen er via en bro som dramatisk spenner over slukten mellom dammen og apparathuset. Dette er et kompakt, stort og gammelt anlegg, der også dammen har gjennomgått nødvendige ombygginger og utbedringer. Blant annet ble flomavledningen med opprinnelige valseluker skiftet med to segmentluker, en gummiluke og en klappeluke på slutten av 1980-tallet.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1917

Oppd.m.volum: 0,80 mill.m3

HRV: 53,50

Damtopphøyde: 59,00

Elv: Glomma

Vassdrag: Glomma

Eier: Hafslund Produksjon AS

Vurdering og kilder

Dammen er Norges største gravitasjonsdam med hensyn til betongvolum og er et imponerende byggverk fra Norges tidligste større kraftutbygginger. Dammen har en kulissevirkning bak den gamle kraftstasjonen i nybarokk stil. Kraftverket er vurdert som nasjonalt bevaringsverdig kulturminne i NVEs prosjekt ”Kulturminner i norsk kraftproduksjon”. Det har høy formidlings-, opplevelsesog kunnskapsverdi. Til tross for tekniske utvidelser og endringer har Vamma som helhet bevart sitt opprinnelige kompakte og storslåtte inntrykk på tvers av Glomma.

Kilder: