Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Trillingvatn

Dammen demmer opp Trillingvatnet og er en del av vassdraget Tårnelva. Tårnelva er siden 1980 et vernet vassdrag. Trillingvatnet ligger øst for bygden Tårnet i Sør-Varanger, øst for Kirkenes.

Trillingvatn, dam under rehabilitering — Foto: Vebjørn Pedersen, NVE, september 2012

Dammen, som del av Kobbholm kraftverk nær grensen til Russland, sto ferdig i 1930. Det er en platedam med kraftige betongpilarer med et sekundært bæresystem av horisontale stålbjelker som bærer en tetningsplate av treplank. Dammen er ni meter høy og 70 meter lang, hvorav 50 meter er overløp. Kobbholm kraftverk forsynte AS Sydvaranger gruver (jernmalm) fram til nedleggelsen i 1992. Dammen ble rehabilitert i 2010 grunnet planer om å gjenoppta reguleringene i Kobbholmvassdraget. Nå er gruvedriften gjenopptatt og dammen tatt i bruk igjen som del av Kobbholm kraftverk. Kraftstasjonen og de andre anleggene er satt i stand. Området har interessant krigshistorie fra 2. verdenskrig. Fra Tårnet går det bilvei, bygget av russiske krigsfanger i 1943-44, østover mot den russiske grensen. Det fortelles fra den meget kalde vinteren 1944 at russiske soldater demonterte dammens treplanker for å bygge hytter for ikke å fryse i hjel. I tillegg prøvde tyske tropper å sprenge dammen. De lyktes ikke å sprenge dammen, men et minne fra denne hendelsen er en kraftig deformert stålbjelke.

Platedammen
Trillingvatn Foto: Øystein Heggtveit Fæhn, Tinfos, 2010

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1930

Oppd.m.volum: 6 mill.m3

HRV/LRV: 184/177,5

Damtopphøyde: 184,65

Elv: Haukedalselva

Vassdrag: Tårnelva

Eier: Tinfos AS

Vurdering og kilder

Dammen er en spesiell platedam som det kun finnes to av i Nord-Norge. Kraftverket Kobbholm og denne tilhørende dammen illustrerer 2010-tallets oppsving i norsk gruvedrift. Den er relatert til spesiell historie både hva gjelder langvarig gruvedrift samt hendelser under 2. verdenskrig.

Kilder: