Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Skogfoss

Dammen hører til kraftverket Skogfoss i Pasvikelvas midtre parti. Kraftverket ligger i det østligste Finnmark, seks mil sør for Kirkenes. Nest etter Glomma er Pasvikelva det lengste vassdraget i Norge med sine 360 kilometer fra Enaresjøen i Finland til Bøkfjorden i Norge.

Skogfoss, 2004. Forsiden av dammen. — Foto: NVE

Skogfoss er et elvekraftverk, og dammen gir kraftproduksjonen fallhøyde og stabile inntaksforhold. Dammen er en betong platedam fra 1964, 15 m høy og 380 m lang. Den er flankert av en jorddam med betongkjerne. Den har tre, elektrisk oppvarmede, segmentluker til flomavledning. Det ene damfestet ligger på russisk grunn, siden grensen mellom Norge og Russland går i Pasvikelvas djupål. Også en mindre dam over et sideløp i elva Mennika hører til anlegget, og den ligger helt og holdent på russisk territorium.

Til grunn for samarbeidet om Pasvikelven ligger en avtale mellom Sovjetunionen, Finland og Norge fra 1959 om regulering av Enaresjøen. Det ble i perioden 1951-1978 anlagt syv kraftverk i Pasvikelva. To er norske og fem er russiske. Kraftsamarbeidet mellom Norge og Russland eksisterer fortsatt. På folkemunne, og overfor turister og besøkende, er Skogfoss kalt Pasvikdalens ”Niagara”.

Skogfoss kraftverk og dammen
Skogfoss Foto: Arild Edvardsen, Pasvik Kraft AS

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1964

Oppd.m.volum: 450 mill.m.3

HRV/LRV: 51,87/50,87

Damtopphøyde: 54,04

Elv: Pasvikelva

Vassdrag: Pasvikvassdraget

Eier: Pasvik Kraft AS

Vurdering og kilder

Dammen ligger midt i landets nordligste, og nest lengste vassdrag. Lokalt er formidlingen av historier om anleggene i elven populære. Dammen er spesiell i kraft av sin lokalisering på grensen til Russland. Den forteller også unik historie om samarbeid over landegrensene. Det er den eneste kraftstasjonen og dammen i Norge som ligger plassert over landets grense. Den tilhørende mindre dammen Mennika er Norges eneste dam i et annet lands territorium. Hele anlegget Skogfoss har en gjennomført utforming og er typisk for sin tid. Skogfoss er relativt lett tilgjengelig.

Litteratur:

  • Mikkelsen, Anstein (1988): ”Med lys over landet” Glimt fra Varangerhalvøyas Kraftselskap og Varanger Kraftlag A/L gjennom 50 år. Varanger Kraftlag, Vadsø 1988
  • Stensby, Kjell Erik & Moe, Margrethe (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006
  • www.pasvikelva.no
  • www.vasskrafta.no