Publisert 15.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Kvernandammen

Dammen ligger ved utløpet av innsjøen Vatnebrynvannet ved gården Kvernan, noen kilometer nord for Lampeland i Flesberg kommune.

Kvernandammen — Foto: Helena Nynäs, NVE

Dammen, slik den fremstår i dag, ble i 1911 murt opp av stein. Den er 73 meter lang og 4,5 meter på sitt høyeste. Den har fire luker; en til kraftverket, to hovedluker og en fløtningsluke. Det har vært en dam her siden 1600-tallet, da Lyngdalsvassdraget var i bruk til fløtning av lakterved til Sølvverket på Kongsberg.

Lakterved er betegnelsen for kortere og tynnere tømmerstokker som ble brukt som ved til å sprenge ut gruveganger. Den gang ble dammen kalt ”Watnebrynd dam”. Før 1670 er det dokumentert mølle her ved ”Quernaan”. Fra 1801 var det bygdemølledrift, og det er blitt drevet sagbruk. Dammen har tjent mange formål, både til fløtning, til mølle, sagbruk og til et mindre kraftverk. Den fungerer også som bru. I 1918 ble det lille kraftverket bygd, og det sto etter hvert for strøm til både mølle, sagbruk og gårdshusholdning. Gården var blant de første i Flesberg som fikk elektrisk strøm. Mølledriften gjorde gården til et av bygdas samlingspunkter til langt utpå 1900-tallet. Kraftverket produserte likestrøm og var i drift til 1986. I 2006 skal møllen ved Kvernan ha vært landets minste bygdemølle i drift.

Kvernandammen
Kvernandammen med luker Foto: Helena Nynäs, NVE

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Fløtning

Byggeår: 1800-tallet

Meter over havet: 223

Elv: Lyngdalselva

Vassdrag: Numedalslågen

Eier: Flesberg Skogeierlag

Vurdering og kilder

Dammen representerer utstrakt og mangfoldig bruk av vannets krefter med lang historisk kontinuitet ved et vassdrag i et lite samfunn. Den er et flott byggverk, lett tilgjengelig og synes å være godt vedlikeholdt. Som murdam tilknyttet småskalavirksomhet er den forseggjort, og egner seg godt til formidling av damhistorie.

Kilder:

  • Kulturminner langs Lyngdalsvassdraget (2011). Flesberg historielag
  • www.kvernan.com