Publisert 10.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Gravdalen

Dammen ligger i øverste del av Utlavassdraget på 1200 meters høyde rett sør for Smørstadbreen i Vest-Jotunheimen. Dammen, en enkeltbuet betongdam, ble anlagt i 1961 for å føre over vann i tunnel fra elva Storutla til Tyinmagasinet. Dammen fungerer i tillegg som flomdempingsmagasin, og for oppsamling av breslam, i sommer- og høstsesongen.

Dammens lengde er 96 meter og største høyde er 17 meter. Utbyggingen av Tyin startet allerede i 1910 og har vært forutsetningen for den kraftkrevende aluminiumsindustrien Årdal og Sunndal verk i Årdal. Utbyggingen, som i perioden 1940-1944 ble drevet av det tyske aksjeselskapet A/S Nordag, ble avsluttet i 1944 med kraftstasjonen Tyin I. Fra denne tiden besto anlegget av ti dammer og ti magasiner. Siden den gang er flere elver overført til eksisterende magasiner og i 2004 sto den nye kraftstasjonen Tyin 2 ferdig. I dag består anlegget av 21 dammer og 15 magasiner. Dammen utgjør en brikke i denne totaliteten. Dammen er tilgjengelig langs vei fra turisthytta Leirvassbu. Transport til vedlikehold av dammen foregår stort sett med helikopter. Området dammen inngår i er siden 1980 del av Utladalen landskapsvernområde, og rett vest for Gravdalen starter Jotunheimen Nasjonalpark.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1961

Oppd.m.volum: 1 mill.m3

HRV/LRV: 1205/1200

Damtopphøyde: 1206

Elv: Gravdalselva

Vassdrag: Årdalsvassdraget

Eier: Hydro Energi Sogn

Vurdering og kilder

Dammen representerer ekstensiv utnyttelse av nedbørfeltet i en eksisterende stor vannkraftutbygging. Den ligger i et av landets mest brukte fotturiststrøk i Jotunheimen. Utlavassdraget er et vernet vassdrag siden 1986, og dammen inngår i et landskapsvernområde siden 1980.

Kilder:

  • Møller, Inge (2008): Norske dammer, bind 2. Energi Forlag AS
  • Solem, Arne (red.) (1954): Norske kraftverker del I. Teknisk Ukeblads Forlag