Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Brynvatn

Dammen er del av vannkraftanlegget Sørfjord 1 i Botneelva, Tysfjord sør for Evenes. Anlegget sto ferdig i 1983. Dammen ligger ca 520 meter over havnivå, og etablerer inntaksmagasin for kraftstasjonen, som er bygd inne i fjellet nede ved Sørfjorden i Inner-Tysfjorden. Fra Brynvatn utnyttes et fall på 515 meter.

Brynvatn dam under bygging i 1982 — Foto: Aage Josefsen, NVE

Dammen er en steinfyllingsdam med pukk og bitumen som tettekjerne. Bitumen er et restprodukt etter oljedestillasjon og fungerer godt som bindemiddel. I oppvarmet tilstand blandes det med pukk og støpes ut. Det fungerer godt som tetningsmateriale i steinfyllingsdammer i områder der morenemasser ikke er tilgjengelig. Dammen er 185 meter lang, 35 meter høy, og bredden på damkrona på fem meter. Det er anlagt en separat overløpsdam i betong på vestre siden av hoveddammen. Fra fjorden er det anleggsvei opp til dammen. Sørfjord er ellers veiløst, og nærmeste tettsted som kan nås med bil er Kjøpsvik. Fra Kjøpsvik nås Sørfjord med båt.

Fyllingsdammen
Dammen i 2012 Foto: Ronald Andersen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Fylling

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1983

Oppd.m.volum: 32 mill.m3

HRV/LRV: 515/435

Damtopphøyde: 519

Elv: Brynelva

Vassdrag: Botneelva

Eier: Nordkraft Produksjon AS

Vurdering og kilder

Dammen representerer 1980-tallets kraftutbygging i landets nordlige fjellområder. I området er det mangel på morenemasser, hvilket har vært bestemmende for tetningsløsningen. Bitumen er et relativt sjeldent brukt tetningsmateriale, og gjør denne dammen spesiell.

Kilder: