Publisert 10.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Botnastølsvatn

Dammen ligger ved utløpet av Botnastølsvatn, en innsjø i Norddalen, som er et fjellområde vest for tettstedet Stongfjorden. Fra Norddalen ned til Stongfjorden er det tre større sjøer som alle suksessivt er blitt regulert i forbindelse med kraftintensiv industri

Dammen i 2011 — Foto: NVE

Det er i alt syv dammer i dagens regulering av sjøene. Dammen ved Botnastølsvatn er 40 meter lang og på det høyeste 6 meter. Den opprinnelige dammen, som sto ferdig i 1908, var en dobbel murdam i ni meters bredde med torvtetning. I 1982 ble den ombygd med en betongplate på vannsiden og steinfylling både oppstrøms og nedstrøms, i tillegg til en overløpsterskel i betong på venstre side sett nedstrøms. Den øverste torven ble erstattet med morene, og nå synes kun rester av murdammen på toppen av dagens damkrone. Ytre Fjordane Kraftlag (siden 2003 Sogn og Fjordane Energi) etablerte i 1984 Oslandsbotn kraftverk, som i dag er det anlegget dam Botnastølsvatn hører til.

De første større reguleringer av Stongselva ble gjort i 1897 da det ble bygd en kraftstasjon nede i Stongfjorden til produksjon av strøm til torvkolfabrikk, og kort tid senere til jodfabrikk. I 1908 etablerte det britiske selskapet British Aluminium Company (BACO) seg i Stongfjord. Det var Nordens første aluminiumsfabrikk og i drift til 1945. Fabrikkene i Stongfjord var kraftintensive og satte tydelige spor i samfunnet. I dag er de eldre damanleggene, arbeiderboligene, en turbin fra det gamle kraftverket og badehuset Baden konkrete minner fra den tid tettstedet Stongfjord var dominert av tungindustri. Dam Botnastølsvatn kan nåes med bil fra fylkesvei 609.

Dammen
Dammen en maidag i 1980 Foto: Vidar Nebdal Svendsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1908

Oppd.m.volum: 1 mill.m3

HRV/LRV: 295,30/286,30

Damtopphøyde: 297,80

Elv: Stongselva

Vassdrag: Stongselva

Eier: SFE Produksjon AS

Vurdering og kilder

Dammen representerer en for sin tid stor vannkraftutbygging i det vestnorske fjordlandskapet. Den inngår også i fortellingen om tradisjonelle små steder som på kort tid ble forvandlet til ensidige, og moderne, industristeder. Den opprinnelige murdammen, som kun delvis er synlig, er en stor dobbel murdam med torvtetning, og typisk for sin tid. Dammen er også et godt eksempel på hvordan eldre konstruksjoner lever videre innkapslet i nye konstruksjoner.

Kilder:

  • Norconsult (2007): Dam Botnastølsvatn – revurdering av dam. Oppdrag for SFE Produksjon AS (nr. 5001561)