Publisert 21.02.2024

Vassmagasinstatistikk veke 7 2024

Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 43,9 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 7, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.