Publisert 22.11.2023

Vassmagasinstatistikk veke 46 2023

Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 76,3 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 46, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.