Publisert 01.05.2024

Vassmagasinstatistikk veke 17 2024

Ved utgangen av veke 17 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 25,3 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,4 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 17, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.