Publisert 31.10.2023 , sist oppdatert 01.11.2023

Vassmagasinstatistikk veke 43 2023

Ved utgangen av veke 43 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 83,7 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,3 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 43, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.