Publisert 25.10.2023

Vassmagasinstatistikk veke 42 2023

Ved utgangen av veke 42 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 86,1 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,6 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 42, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.