Publisert 12.09.2023 , sist oppdatert 13.09.2023

Vassmagasinstatistikk veke 36 2023

Ved utgangen av veke 36 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,7 prosent. Fyllingsgraden for Noreg er uendra frå veka før.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 36, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.