Publisert 06.09.2023

Vassmagasinstatistikk veke 35 2023

Ved utgangen av veke 35 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,7 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 0,6 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

 

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen