Publisert 22.08.2023 , sist oppdatert 23.08.2023

Vassmagasinstatistikk veke 33 2023

Ved utgangen av veke 33 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,7 prosent. Gjennom veka  auka magasinfyllinga med 1,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.