Publisert 08.08.2023 , sist oppdatert 09.08.2023

Vassmagasinstatistikk veke 31 2023

Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 73,8 prosent. Dette er same fyllingsgrad som veka før.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen