Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.07.2019 , sist oppdatert 25.07.2019

Vassmagasinstatistikk veke 29 2019

Liten auke i magasinfyllingen. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgrada i norske magasin 72,5 prosent.

Fyllingsgrada auka med 0,3 proseneiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 74,7 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Vest-Noreg (Elspotområde 5) med 68,2 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 81,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 28, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.