Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.07.2022

Vassmagasinstatistikk veke 28 2022

Ved utgangen av veke 28 var fyllingsgrada i norske magasin 64,0 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 72,1 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Midt-Noreg (prisområde 3) med 87,4 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 48,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 28, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.