Publisert 03.05.2023

Vassmagasinstatistikk veke 17 2023

Ved utgangen av veke 17 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,9 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 1,0 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 17, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen