Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.03.2023

Vassmagasinstatistikk veke 11 2023

Ved utgangen av veke 11 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 38,3 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 2,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 11, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen