Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.07.2019

Varsel om oransje farenivå - Veslemannen

Forventet økning i hastighet på Veslemannen på grunn av snøsmelting.

Det er stor aktivitet i fjellpartiet, og det kommer stadige steinsprang fra Veslemannen. Etter en periode med kaldere vær og nedbør i form av snø ligger det nå 26 cm snø på toppen av Mannen. Det er nå plussgrader.

Det er meldt varmere vær fremover, det er dermed nærliggende å tro at bevegelsene vil fortsette å øke mens det er snøsmelting, men kan deretter avta når det er blitt snøfritt igjen.

Torsdag ettermiddag hadde vi igjen en kort periode hvor temperaturen på Mannen akkurat bikket 0 grader, og måleinstrumentene registrerte en økning i bevegelse på bakgrunn av dette.

Forflytning siste døgn har vært som i går 73 mm/døgn i øvre del av fjellpartiet og 16 mm/døgn i frontpartiet.

Ved oransje farenivå blir det publisert statusrapporter ca kl 09:00 og ca kl 18:00 om bevegelsene på: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

Geologene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før rapporten kl 09 er publisert. Kontaktpunkt for pressen blir oppgitt på dagsrapportene.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer. Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma.

Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Kontaktpersoner:

Vakthavande geolog: 474 55 454 (ikkje sms) (kl 07- 0730 og etter kl 09)
NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikkje SMS)