Varsel om oransje farenivå - Veslemannen 12.08. - NVE

Det har i løpet av siste døgnet kommet opp mot 20 mm nedbør på Veslemannen som har gitt økte hastigheter i fjellpartiet. Det er forventet at regnet skal fortsette ut tirsdag. Hastighetene er nå rundt 60-90 mm/døgn i øvre og midtre del, og 15-25 mm/døgn i nedre del. På bakgrunn av dette øker NVE farenivået til oransje.

Fjellpartiet Veslemannen viser i år raskere respons på nedbør, noe som tyder på dårlig stabilitet. Heving av farenivå kan derfor skje relativt raskt og NVE vil fortløpende vurdere behovet for en heving av farenivået.

Ved oransje farenivå blir det publisert to rapporter, en ca. kl 09 og en ca. kl 18 på www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

Geologene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før rapporten kl 09 er publisert.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer. Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma.

Les mer om Mannen og Veslemannen på www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen