Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.07.2019

Rødt farenivå Veslemannen – status kl 18 1. juli 2019

Hastigheten til fjellpartiet har variert noe det siste døgnet. Nå er den om lag 60 mm/døgn i øvre del og 8 mm/døgn i frontpartiet. Dette er omlag det samme som når farenivået ble hevet på søndag. Det har også gått flere steinsprang i dag.

Ved rødt farenivå blir det publisert to daglige rapporter, en ca. kl. 09:00, og en ca. kl. 18:00, på: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/ Fra og med mandag 1. juli kl 18 blir det sendt pressemelding kun ved endring av farenivå.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer.

Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma. 

Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Kontaktinformasjon:

Vakthavende geolog: 474 55 454 (ikke sms) (kl 07- 0730 og etter kl 09)

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)