Publisert 01.07.2019

Rødt farenivå Veslemannen – status kl 09 1. juli 2019

Det har kommet noe nedbør de siste timene. Hastigheten har økt noe som følge av dette, men er noe lavere enn søndag ettermiddag-kveld. Radaren har registrert flere steinsprang fra Veslemannen.

- Bevegelsene er nå omtrent 20-60 mm/døgn i øvre del og 5-10 mm/døgn i nedre del av fjellpartiet. Det er meldt en del nedbør i løpet av dagen, og om værmeldinga stemmer forventes det økte hastigheter i fjellpartiet, sier geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE.

Ved rødt farenivå blir det publisert to daglige rapporter, en ca. kl. 09:00, og en ca. kl. 18:00, på: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

På bakgrunn av erfaringene de siste årene ønsker NVE å gjøre noe endring i rutinene. Ved overgang til oransje eller rødt farenivå vil det som før legges ut varslingsrapport og daglige situasjonsrapporter. 

Geologene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før rapporten kl 09 er publisert. Kontaktpunkt for pressen blir oppgitt på dagsrapportene.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer.

Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma. 

Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

 

Kontaktinformasjon

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)