Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.04.2021

Evakuering i Nybyen i Longyearbyen grunnet store snøskavler i fjellet

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NVE og Skred AS har Sysselmannen på Svalbard besluttet å evakuere deler av Nybyen i Longyearbyen fra fredag kl.18 og inntil videre. Det blir samtidig innført oppholds- og ferdselsforbud i området.

Skavler på Gruvefjellet. Dronefoto: Sysselmannen på Svalbard

Det har bygget seg opp store skavler langs toppen av Gruvefjellet. Noen av skravlene er fem til syv meter høye. Dersom disse faller ned, kan de treffe bebyggelse, og de kan også utløse flakskred i fjellsiden over bebyggelsen. Værprognoser for helgen viser at det er ventet sterk vind og snø i området, og det er meldt stor snøskredfare.

Evakuering fram til skavlene ikke lenger er en trussel

- Det er stor usikkerhet knyttet til når og om skavlene kan løsne og falle ned. Dette avhenger blant annet av temperatur, sol og snøforhold. Konsekvensene kan bli store dersom de når bebyggelsen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- Vi har derfor besluttet å evakuere bygningene på oversiden av veien i Nybyen og innføre ferdsels- og oppholdsforbud i området inntil skavlene ikke lenger utgjør en trussel, sier hun.

Kompleks situasjon

Det er etablert et godt skredvarslingssystem som dekker området, og det utstedes daglig varsel av firmaet Skred AS i skredsesongen. Imidlertid er sannsynligheten for at en skavl faller ned vanskeligere å varsle enn skred. Blokker av skavlene vil både være en fare i seg selv og kunne utløse skred lenger ned i fjellsiden. Det er mange værvariable som spiller inn samtidig, og det er en kompleks og utfordrende situasjon som sannsynligvis vil vedvare en stund fremover.

- Der det er liten risiko for skade kan skavler sprenges ned for å sikre f.eks veistrekninger, men i dette tilfellet kan skavlene ikke tas ned kontrollert uten at det er risiko for skade på bebyggelsen. Vi har ikke praksis med å ta ned skavler over bebyggelse i Norge, sier regionsjef i NVE Knut Aune Hoseth.

Sysselmannen vil vurdere situasjonen ukentlig framover sammen med NVE, Skred AS og Longyearbyen lokalstyre. 
Informasjon fra Longyearbyen lokalstyre kan leses på deres hjemmesider.

 

Kontaktperson

Regionsjef i NVE Knut Aune Hoseth
tlf. 97 16 53 37

Evakuert område i Nybyen. Bilde: Sysselmannen på Svalbard
Evakuert område i Nybyen. Bilde: Sysselmannen på Svalbard