Publisert 05.05.2020 , sist oppdatert 06.05.2020

Ekstra bevilgning til NVEs flom- og skredsikringstiltak

Stortinget har vedtatt en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til NVE. Midlene vil bli brukt til prosjekter som raskt kan settes i gang mot flomskader, kvikkleireskred og jordskred, over hele landet.

Kvikkleireskredet ved Li i Nittedal høsten 2019 førte til ødelagt vei, brudd på hovedvannledningen og evakuering av 25 husstander. Arbeidet for å sikre bebyggelsen bak er nå i gang, og fullføres med støtte fra ekstrabevilgningene.

- Det er svært bra at NVE nå kan gå i gang med viktige sikringstiltak flere steder i landet. Den økte bevilgningen setter oss i stand til å fremskynde flere prosjekter. I tillegg vil dette arbeidet skape sysselsetting og aktivitet, noe som er viktig i den krevende økonomiske situasjonen vi står i som en følge av koronaviruset, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Tiltak med stor samfunnsnytte

- Vi er glade for denne muligheten til å kunne prioritere flere sikringstiltak med stor samfunnsnytte. Ekstramidlene vil gå til å gjennomføre tiltak som kan settes i gang raskt, samt opprettholde fremdrift på store pågående prosjekter. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

Sikring mot flom og kvikkleireskred

- I vår prioritering har vi lagt vekt på at alle tiltakene skal ha høy nytte/kost-verdi. Vi skal blant annet sikre områder som er utsatt for flom, som for eksempel i Mjøndalen. Store deler av Mjøndalen sentrum ligger svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselva kunne føre til at deler av sentrum oversvømmes. Vårt arbeid vil redusere denne faren, fortsetter Lund.

Midlene vil også bli brukt til flere sikringstiltak mot kvikkleireskred, som i Rødde i Melhus kommune. Her viser geotekniske utredninger betydelig skredfare. Sikringstiltaket vil redusere skredfaren for 42 boliger, flere gårder, skole, jernbane og veg.

De største tiltakene

  • Flere store prosjekter i Mjøndalen, Drammen kommune i Viken. Ekstratildelingen gjør det mulig å opprettholde fremdrift og starte bygging av nye parseller.
  • Kvikkleiresikring på Bøle i Skien kommune i Vestfold og Telemark.
  • Kvikkleiresikring ved Li skole i Nittedal kommune i Viken.
  • Kvikkleiresikring på Rødde i Melhus kommune i Trøndelag.
  • Flomsikring av Gjerdelva i Hareid kommune i Møre og Romsdal.
  • Flomsikring på Branderuåa i Sør-Fron kommune i Innlandet.

I tillegg er det flere mindre tiltak som vil gjennomføres i 2020 og som vil sysselsette bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Det er også satt av noe midler til utredninger i øvre Gudbrandsdalen og Østerdalen, og grunnboringer og undersøkelser i kvikkleireområder, særlig i Trøndelag.

Les mer om NVEs arbeid med å sikre mot flom og skred på nettsidene våre.

Kontaktpersoner

Direktør Anne Britt Leifseth
NVEs skred- og vassdragsavdeling
tlf: 91 70 58 11
epost: abl@nve.no

NVEs pressetelefon 48 99 76 67
epost: KOM@nve.no