25.september: Hever farenivået for Veslemannen til rødt - NVE

På bakgrunn av økende bevegelser, varmegrader og regn utover kvelden og natten varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen

Farenivået for Veslemannen ble satt opp til oransje kl. 14:30 i dag etter at det ble varmere i fjellet og det startet å regne. I løpet av sen ettermiddag og kveld har bevegelsene økt. Det er varslet varmegrader og betydelige nedbørsmengder frem til i morgen formiddag.

- Døgnhastigheten er nå oppe i 12 cm i øvre del og 1-1,5 cm i nedre del. Det forventes en økning i bevegelse på grunn av regn og smelting av snø, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra.

På bakgrunn av dette varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen. 


Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige
bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen
har forskjøvet seg mer enn 1,4 m den siste måneden og nedre delen 16 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 -
180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her