Publisert 10.02.2009 , sist oppdatert 04.09.2023

Hellstugubreen

Hellstugubreen 1. august 2013. Foto Liss M. Andreassen.

 

Hellstugubreen (61º34' N, 8º26' S) er en nordvendt dalbre i det sentrale Jotunheimen. Massebalansemålingene på Hellstugubreen startet i 1962, mens frontmålinger på breen startet allerede i 1901. Breens areal er 2,7 km² og den ligger mellom 1487 m og 2213 moh (kart fra 2019). Over halvparten av arealet ligger mellom 1800 og 2000 moh. Offisielt navn er nå Hellstugubrean. Se massebalansedata og frontposisjonsdata. Se fotoserier av breen

Massebalanse
Massebalansemålingene ble startet i 1962 og har pågått kontinuerlig siden. Regimet på Hellstugubreen er kontinentalt med relativt liten materialomsetning sammenlignet med breene som ligger lenger vest.  Derfor har sommerbalansen større betydning for nettobalansen enn på de maritime breene. Resultatene fra NVEs massebalansemålinger publiseres i serien 'Glaciological investigations in Norway'.  

Frontmålinger
Siden frontmålingene startet på Hellstugubreen i 1901, har tilbakegangen vært drøyt 1 km. Avsmeltingen skjedde raskest mellom 1940 og 1980.


Litteratur

Rapportserien 'Glaciological investigations in Norway' (Glasiologiske undersøkelser i Norge)

Andreassen, L.M., H.Elvehøy, and B.Kjøllmoen. 2002. Using aerial photography to study glacier changes in Norway. Annals of Glaciology 34, p 343-347.

Andreassen, L. M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, and R. V. Engeset, R. V. 2016. Reanalysis of long-term series of glaciological and geodetic mass balance for 10 Norwegian glaciers, The Cryosphere, 10, 535-552, doi:10.5194/tc-10-535-2016. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, R. V. Engeset and N. Haakensen. 2005. Glacier mass balance and length variation in Norway. Annals of Glaciology, 42, 317-325 .

Andreassen, L.M. , F. Paul, A. Kääb, and J.E. Hausberg. 2008. Landsat-derived glacier inventory for Jotunheimen, Norway, and deduced glacier changes since the 1930s. The Cryosphere, 2, 131-145. (pdf)

Griffey, N.J. 1978. Lichen growth on supraglacial debris and its implications for lichenometric studies. Journal of Glaciology, 20:82, 163-172.

Haakensen, N. 1986. Glacier mapping to confirm results from mass-balance measurements. Annals of Glaciology, Vol. 8, p. 73-77.

Hoel, A. and Werenskiold, W. 1962. Glaciers and snowfields in Norway. Norsk Polarinstitutt Skrifter Nr.114, 291 s.

Kjøllmoen, B., L. M. Andreassen, R. V. Engeset, H. Elvehøy, M. Jackson and R. H. Giesen 2006. Glaciological investigations in Norway 2005. NVE Report 2 2006, 91 p + app.

Oerlemans, J 1992: Climate sensitivity of glaciers in southern Norway: application of an energy-balance model to Nigardsbreen, Hellstugubreen and Alfotbreen. Journal of Glaciology 38, p 223-232.