Serien "Glasiologiske undersøkelser i Norge" (Glaciological Investigations in Norway) har vært utgitt siden 1963. Siden 2000-utgaven har rapporten vært skrevet på engelsk.

Brerapportene utgitt av NVE kan lastes ned som *.pdf. Rapporter kan også bestilles fra  biblioteket@nve.no.

2016 
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Kjetil Melvold, 2017: Glaciological investigations in Norway in 2016. NVE Report 76 2017, 95 p. +app.

2011-2015
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2016: Glaciological investigations in Norway 2011-2015. NVE Rapport 88 2016, 171 p. + app.

2010
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2011: Glaciological investigations in Norway in 2010. NVE Report 3 2011, 89 p. +app.

2009
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2010: Glaciological investigations in Norway in 2009. NVE Report 2 2010, 85 p. +app.

2008
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Rianne H. Giesen and Arve M. Tvede, 2009: Glaciological investigations in Norway in 2008. NVE Report 2 2009, 80 p. 6. oktober 2009: Ny versjon med korrigert kapittel 3.

2007
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Rianne H. Giesen and Stefan Winkler, 2008: Glaciological investigations in Norway in 2007. NVE Report 3 2008, 91 p.

2006
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Arve M. Tvede, Tron Laumann and Rianne H. Giesen, 2007: Glaciological investigations in Norway in 2006. NVE Report 1 2007, 99 p.

2005
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Rune V. Engeset, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2006: Glaciological investigations in Norway in 2005. NVE Report 2 2006, 99 p.

2004
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2005: Glaciological investigations in Norway in 2004. NVE Report 2 2005, 90 p.

2003
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2004: Glaciological investigations in Norway in 2003. NVE Report 4 2004, 97 p.

2002
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2003: Glaciological investigations in Norway in 2002. NVE Report 3 2003, 100p.

2001
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2003: Glaciological investigations in Norway in 2001. NVE Report 1 2003, 103 p.

2000
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2001: Glaciological investigations in Norway in 2000. NVE Report 2 2001, 122 p.

1999
Bjarne Kjøllmoen (red.), 2000: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1999. NVE rapport 2 2000, (140 s).

1998
Bjarne Kjøllmoen (red.), 1999: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1998. NVE rapport 5 1999 (119 s).

1996 og 1997
Bjarne Kjøllmoen (red.), 1998: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1996 og 1997. NVE rapport 20 1998 (134 s).

1994 og 1995
Hallgeir Elvehøy, Nils Haakensen, Mike Kennett, Bjarne Kjøllmoen, Jack Kohler og Arve M.Tvede, 1997: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1994 og 1995. NVE publikasjon 19 1997 (197 s.)

1992 og 1993
Nils Haakensen (red.), 1995: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. NVE Publikasjon nr 08 1995 (139 s.)

1990 og 1991
Hallgeir Elvehøy og Nils Haakensen (red.), 1992: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1990 og 1991. NVE Publikasjon nr 03 1992 (103 s.)

1988 og 1989
Gunnar Østrem, Nils Haakensen, Bjarne Kjøllmoen, Tron Laumann og Bjørn Wold, 1991: Massebalansemålinger på norske breer 1988 og 1989. NVE Publikasjon nr 11 1991 (78 s.)

1985, 1986 og 1987
Tron Laumann, Nils Haakensen og Bjørn Wold, 1988: Massebalansemålinger på norske breer 1985, 1986 og 1987. NVE Publikasjon nr V 13 1988 (46 s.)

1984
Ola Kjeldsen (red.), 1987: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1984. NVE V-Publikasjon nr 01 1987 (70 s.)

1983
Erik Roland og Nils Haakensen (red.), 1986: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1983. NVE rapport nr 01 1986 (52 s.)

1982
Erik Roland og Nils Haakensen (red.), 1985: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1982. NVE rapport nr 01 1985 (102 s.)

1981
Nils Haakensen (red.), 1984: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1981. NVE rapport nr 01 1984 (79 s.)

1980
Nils Haakensen (red.), 1982: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1980. NVE rapport nr 01 1982 (87 s.)

1979
Nils Haakensen og Bjørn Wold (red.), 1981: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1979. NVE rapport nr 03 1981 (80 s.)

1978
Bjørn Wold og Kjell Repp (red.), 1979: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1978. NVE rapport nr 04 1979 (71 s.)

1977
Bjørn Wold og Nils Haakensen (red.), 1978: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1977. NVE rapport nr 03 1978 (54 s.)

1976
Jon Ove Hagen (red.), 1977: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1976. NVE rapport nr 07 1977 (94 s.)

1975
Bjørn Wold og Jon Ove Hagen (red.), 1977: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1975. NVE rapport nr 02 1977 (66 s.)

1974
Arve M. Tvede, Bjørn Wold og Gunnar Østrem (red.), 1975: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1974. NVE rapport nr 05 1975 (71 s.)

1973
Arve M. Tvede (red.), 1975: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1973. NVE rapport nr 01 1975 (72 s.)

1972
Arve M. Tvede (red.), 1974: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1972. NVE rapport nr 01 1974 (99 s).

1971
Arve M. Tvede (red.), 1973: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1971. NVE rapport nr 02 1973 (110 s).

1970
Arve M. Tvede (red.), 1971: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1970. NVE rapport nr 02 1971 (111 s).

1969
Randi Pytte (red.), 1970: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1969. NVE rapport nr 05 1970 (96 s).

1967
Gunnar Østrem og Randi Pytte (red.), 1968: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1967. NVE rapport nr 04 1968 (131 s).

1966
Randi Pytte (red.), 1967: Glasio-hydrologiske undersøkelser i Norge 1966. NVE rapport nr 02 1967 (83 s).

1965
Randi Pytte og Olav Liestøl (red.), 1966: Glasio-hydrologiske undersøkelser i Norge 1965. NVE årsrapport fra Brekontoret (64 s).

1964
Randi Pytte og Gunnar Østrem (red.), 1965: Glasio-Hydrologiske undersøkelser i Norge 1964. NVE Meddelelse nr 14 (92 s.).

1963
Gunnar Østrem og Olav Liestøl (red.), 1964: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1963. NVE Meddelelse nr 4 (59 s.). Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, Bd. XVIII, 1961-1962, 1964.