Publisert 09.02.2009 , sist oppdatert 31.08.2021

Massebalansemålinger

Snøens tetthet måles om våren på ett sted på hver bre. Resultatene brukes til å beregne snøens vannekvivalentverdi i alle målepunkt, slik at breens vinterbalansen kan beregnes. Foto Hallgeir Elvehøy/NVE.

 

 

 

 

 

 


Snødypet måles ved sondering i 50 - 150 punkt på breen.
Foto: Hallgeir Elvehøy/NVE.

 

 

 

 

 

Sommersmelting og netto endring fra år til år måles på staker og tårn.
Foto: Hallgeir Elvehøy/NVE.