Publisert 25.02.2009 , sist oppdatert 31.08.2021

Brekartlegging fra satellitt

Bilde fra Landsat av Hardangerjøkulen 9. august 2003 med brekanten som svart linje. Brekanten i 1961 (hvit linje) og 1973 (gul linje) er også vist. Breens areal minket fra 76,9 km² i 1961 til 71,3 km² i 2003 (-7%).

NVE har kartlagt breer i Norge fra Landsat-satelittbilder fra perioden 1999-2006. Breendringer er beregnet ved å sammenligne med tidligere atlas og topografiske kart. Arbeidet er finansiert av Norsk Romsenter, European Space Agency (ESA) og NVE innen prosjektene Cryorisk ogCryoClim. Mer om prosjektresultatene finnes i de mange publikasjonene og i et nytt breatlas som ble gitt ut i forbindelse med prosjektet.

Publikasjoner

Andreassen, L.M., S.H. Winsvold. 2012. Norske breer kartlagt. Klima 6/2012, 16-18. (Artikkel)

Andreassen. L.M., S.H. Winsvold (eds.), F. Paul, J.E. Hausberg. 2012. Inventory of Norwegian glaciers. NVE Report 38, 236 pp

Andreassen, L. M., F. Paul, A. Kääb, J.E. Hausberg. 2008. Landsat-derived glacier inventory for Jotunheimen, Norway, and deduced glacier changes since the 1930s. The Cryosphere, 2, 131-145. (link)

Andreassen, L. M., F. Paul, J. E. Hausberg. 2014, Norway, chapter 19 in:  Kargel, J.S., G.J. Leonard, M.P. Bishop, A. Kaab, B. Raup (Eds). 2014. Global Land Ice Measurements from Space (Springer-Praxis), Heidelberg— printing June 2014. ISBN 978-3-540-79817-0 e-ISBN 978-3-540-79818-7, DOI 10.1007/978-3-540-79818-7, pp 385-408 (in press).

Baumann, S., S. Winkler, L. M. Andreassen. 2009. Mapping glaciers in Jotunheimen, South-Norway, during the ‘Little Ice Age’ maximum. The Cryosphere, 3, 231-243

Hausberg, J. E., L. M. Andreassen. 2009. Satellittbasert brekartlegging i Lyngen. NVE Rapport 7, 2009, 19 s.

Paul, F., L. M. Andreassen.  2009. A new glacier inventory for the Svartisen region (Norway) from Landsat ETM+ data: Challenges and change assessment. Journal of Glaciology, 55(192), 607-618.

Paul, F., L. M. Andreassen, S. H. Winsvold. 2011. A new glacier inventory for the Jostedalsbreen region, Norway, from Landsat TM scenes of 2006 and changes ssince 1966. Annals of glaciology, 52(59), 153-162.

Winsvold, S. H., L. M. Andreassen, C. Kienholz. 2014. Glacier area and length changes in Norway from repeat inventories. The Cryosphere, 8, 1885-1903, doi:10.5194/tc-8-1885-2014. (pdf)