Publisert 02.10.2020 , sist oppdatert 04.09.2023

Juvfonne

Juvfonne den 27. august 2019. Foto: Liss M. Andreassen

Juvfonne (61°40ʹN, 8°21ʹE) er en liten isfonn i Jostunheimen i Sør-Norge, rett ved Galdhøpiggvegen og nær Galdhøpiggen, det høyeste fjellet i Norge. Målinger av massebalanse begynte i mai 2010. Målingene på Juvfonne er et bidrag til ‘Mimisbrunnr/ Klimapark 2469’. Juvfonne har et areal på 0,086 km2 og strekker seg fra 1852 til 1985 moh. (beregnet fra kart fra 2019).

Måleprogrammet på Juvfonne består av snømålinger om våren, massebalanse på en stakeposisjon og målinger av fonnas utbredelse.

Bilder av Juvfonne kan ses her glacier.nve.no/Glacier/viewer/GPP/no/nve/GlacierPictureInfo/2597 og massebalanse- og frontdata kan ses i NVEs glacier data portal.


Litteratur Juvfonne

Rapportserien 'Glaciological investigations in Norway' (Glasiologiske undersøkelser i Norge) (Juvfonne siden utgaven fra 2010)

Andreassen, L. M. and J. De Marco. 2018. Brekartlegging med drone. NVE Rapport 44-2018, 37 s.

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, J.M.C. Belart. 2020. Glacier change in Norway since the 1960s – an overview of mass balance, area, length and surface elevation changes. Journal of Glaciology, 1–16. https://doi.org/10.1017/jog.2020.10 (pdf)

Nesje, A., L. H. Pilø, E. Finstad, B. Solli, V. Wangen, R. S. Ødegård, K. Isaksen, E. N. Støren, D. I. Bakke and L. M. Andreassen. 2011. The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway. The Holocene, 22(4), 485-496, DOI: 10.1177/0959683611425552

Ødegaard, R.S., A. Nesje, K. Isaksen, L.M. Andreassen, T. Eiken. Norges eldste is er 7600 år gammel. Aftenposten, 8/9. mars 2017 (papir og nett). Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/Vnd3p/norges-eldste-is-er-7600-aar-gammel

Ødegård, R. S., A. Nesje, K. Isaksen, L. M. Andreassen, T. Eiken, M. Schwikowski and C. Uglietti. 2017. Climate change threatens archaeologically significant ice patches: insights into their age, internal structure, mass balance and climate sensitivity. The Cryosphere, 11, 17-32, doi:10.5194/tc-11-17-2017 (pdf).