Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 17.10.2023

Glasiologiske undersøkelser i Norge / Glaciological investigations in Norway

Serien "Glasiologiske undersøkelser i Norge" (Glaciological Investigations in Norway) har vært utgitt siden 1963. Siden 2000-utgaven har rapporten vært skrevet på engelsk. Brerapportene utgitt av NVE kan lastes ned som *.pdf. Rapporter kan også bestilles fra biblioteket@nve.no.

The report series 'Glaciological investigations in Norway' (Glasiologiske undersøkelser i Norge) has been published since 1963, and has been written in English since the 2000 volume. Reports are available to download in pdf format from this page. Hardcopies of the reports may be ordered by sending an e-mail to biblioteket@nve.no.

2022
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy. 2023. Glaciological investigations in Norway 2022. NVE Rapport 23-2023, 97pp +app.

2021
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, S. Storheil. 2022. Glaciological investigations in Norway. NVE Rapport 27-2022, 78 pp +app.

2020
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, K. Melvold. 2021. Glaciological investigations in Norway 2020.    NVE Rapport 31-2021, 92 pp +app.

2019
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson. 2020. Glaciological investigations in Norway 2019. NVE Rapport 34-2020, 86 pp +app.

2018
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson. 2019. Glaciological investigations in Norway 2018. NVE Rapport 46-2019, 84 pp +app. 

2017
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson. 2018. Glaciological investigations in Norway in 2017. NVE Report 82-2018, 84 p +app.

2016 
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, K. Melvold. 2017. Glaciological investigations in Norway in 2016. NVE Report 76-2017, 95 p. +app.

2011-2015
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, R.H. Giesen. 2016. Glaciological investigations in Norway 2011-2015. NVE Rapport 88-2016, 171 p. + app.

2010
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, R.H. Giesen. 2011. Glaciological investigations in Norway in 2010. NVE Report 3-2011, 89 p. +app.

2009
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, R.H. Giesen. 2010. Glaciological investigations in Norway in 2009. NVE Report 2 2010, 85 p. +app.

2008
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, R.H. Giesen, A.M. Tvede. 2009. Glaciological investigations in Norway in 2008. NVE Report 2-2009, 80 p. 6. oktober 2009: Ny versjon med korrigert kapittel 3.

2007
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, R.H. Giesen, S. Winkler. 2008. Glaciological investigations in Norway in 2007. NVE Report 3-2008, 91 p.

2006
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, H. Elvehøy, M. Jackson, A.M. Tvede, T. Laumann, R.H. Giesen. 2007. Glaciological investigations in Norway in 2006. NVE Report 1-2007, 99 p.

2005
Kjøllmoen, B. (Ed.), L.M. Andreassen, R.V. Engeset, H. Elvehøy, M. Jackson, R.H. Giesen. 2006. Glaciological investigations in Norway in 2005. NVE Report 2-2006, 99 p.

2004
Kjøllmoen, B. (Ed.), 2005. Glaciological investigations in Norway in 2004. NVE Report 2-2005, 90 p.

2003
Kjøllmoen, B. (Ed.), 2004. Glaciological investigations in Norway in 2003. NVE Report 4-2004, 97 p.

2002
Kjøllmoen, B. (Ed.). 2003. Glaciological investigations in Norway in 2002. NVE Report 3-2003, 100p.

2001
Kjøllmoen, B. (Ed.). 2003. Glaciological investigations in Norway in 2001. NVE Report 1-2003, 103 p.

2000
Kjøllmoen, B. (Ed.). 2001. Glaciological investigations in Norway in 2000. NVE Report 2-2001, 122 p.

1999
Kjøllmoen, B. (Ed.). 2000. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1999. NVE rapport 2-2000, (140 s).

1998
Kjøllmoen, B. (Ed.). 1999. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1998. NVE rapport 5-1999 (119 s).

1996 og 1997
Kjøllmoen, B. (Ed.). 1998. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1996 og 1997. NVE rapport 20-1998 (134 s).

1994 og 1995
Elvehøy, H., N. Haakensen, M. Kennett, B. Kjøllmoen, J. Kohler, A.M. Tvede. 1997. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1994 og 1995. NVE publikasjon 19-1997 (197 s.)

1992 & 1993
Haakensen, N. (red.). 1995. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. NVE Publikasjon 08-1995 (139 s.)

1990 & 1991
Elvehøy, H., N. Haakensen (red.). 1992. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1990 og 1991. NVE Publikasjon 03-1992 (103 s.)

1988 & 1989
Østrem, G. (red.), N. Haakensen, B. Kjøllmoen, T. Laumann, B. Wold. 1991. Massebalansemålinger på norske breer 1988 og 1989. NVE Publikasjon 11-1991 (78 s.)

1985, 1986 & 1987
Laumann, T., N. Haakensen, B. Wold. 1988. Massebalansemålinger på norske breer 1985, 1986 og 1987. NVE Publikasjon V13-1988 (46 s.)

1984
Kjeldsen, O. (red.). 1987. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1984. NVE V-Publikasjon 01-1987 (70 s.)

1983
Roland, E., N. Haakensen (red.). 1986. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1983. NVE rapport 01-1986 (52 s.)

1982
Roland, E., N. Haakensen (red.). 1985. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1982. NVE rapport 01-1985 (102 s.)

1981
Haakensen, N. (red.). 1984. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1981. NVE rapport nr 01 1984 (79 s.)

1980
Haakensen, N. (red.). 1982. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1980. NVE rapport nr 01 1982 (87 s.)

1979
Haakensen, N., B. Wold (red.). 1981. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1979. NVE rapport 03-1981 (80 s.)

1978
Wold, B., K. Repp (red.). 1979. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1978. NVE rapport 04-1979 (71 s.)

1977
Wold, B., N. Haakensen (red.). 1978. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1977. NVE rapport 03-1978 (54 s.)

1976
Hagen (red.), J.O. 1977. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1976. NVE rapport 07-1977 (94 s.)

1975
Wold, B., J.O. Hagen (red.). 1977. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1975. NVE rapport 02-1977 (66 s.)

1974
Tvede, A.M. (red.), B. Wold, G. Østrem (red.). 1975. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1974. NVE rapport 05-1975 (71 s.)

1973
Tvede, A.M. (red.). 1975. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1973. NVE rapport 01-1975 (72 s.)

1972
Tvede, A.M. (red.). 1974. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1972. NVE rapport 01-1974 (99 s).

1971
Tvede, A.M. (red.). 1973. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1971. NVE rapport 02-1973 (110 s).

1970
Tvede, A.M. (red.). 1971. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1970. NVE rapport 02-1971 (111 s).

1969
Pytte, R. (red.). 1970. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1969. NVE rapport 05-1970 (96 s).

1967
Østrem, G., R. Pytte (red.). 1968. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1967. NVE rapport 04-1968 (131 s).

1966
Pytte (red.), R. 1967. Glasio-hydrologiske undersøkelser i Norge 1966. NVE rapport 02-1967 (83 s).

1965
Pytte, R., O. Liestøl (red.). 1966. Glasio-hydrologiske undersøkelser i Norge 1965. NVE årsrapport fra Brekontoret (64 s).

1964.
Pytte, R., G. Østrem (red.). 1965. Glasio-Hydrologiske undersøkelser i Norge 1964. NVE Meddelelse 14 (92 s.).

1963
Gunnar Østrem og Olav Liestøl (red.). 1964. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1963. NVE Meddelelse 4 (59 s.). Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, Bd. XVIII, 1961-1962, 1964.