Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Paulinelund

Paulinelund 1 og 2 ligger på hver sin side av Klæbuveien, bare noen hundre meter sør for Trondheim sentrum og like ved universitetsbygningene på Gløshaugen. Anlegget, som opprinnelig bestod av to fordelingsstasjoner med forbindelse, skaper et unikt kraftoverføringshistorisk miljø.

Paulinelund 1 nederst i Høgskoleparken i Trondheim. Bildet viser hovedfasaden mot vest. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Paulinelund

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: Trondheim

I drift: 1911 (P1), 1927 (P2)

Primærspenning: 63 kV

Teknisk anlegg: Inne

Nåværende eier: SiT (P1), Maja Eindom / Trondheim Energi Nett AS (P2)

Viktige momenter

 • arkitektur – detaljerte og monumentale bygninger
 • viktig for den tidlige strømforsyningen til Trondheim
 • kraftverkene Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss
 • det todelte anlegget
 • påbygg viser kontinuitet
 • bynær beliggenhet
 • nærheten til NTH/NTNU
 • bevaringsverdig trafokiosk like ved

Kilder

Litteratur:

 • Stav, Ivar E (1994): Industriarkitektur i Trondhjem 1855-1925. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Bergen.
 • Trondhjems elektrisitetsverk og Trondhjems sporvei (1927): Trondhjems elektrisitetsverk og Trondhjems sporvei 1902-1927. Aktietrykkeriet i Trondhjem.

Muntlige kilder:

 • Per Helmersen, tidl. Trondheim Energiverk
 • Arnfinn Kalstad, Trondheim Energi Nett AS