Publisert 19.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Sautso

I 1987 ble Alta kraftverk satt i drift ved Sautso i Altavassdraget. I skogsiden ovenfor kraftverket ble det bygget et muffehus for å føre energien fra kraftverket ut på sentralnettet gjennom Finnmark. Muffehuset har senere blitt utbygd til transformatorstasjon. Stasjonen er arkitektonisk pent utformet og et godt eksempel på bevisst landskapstilpasning.

Sautso transformatorstasjon ligger pent plassert i de bjørkeskogkledde åsene ved Sautso sør for Alta. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Sautso

Fylke: Finnmark

Kommune: Alta

I drift: 1987 (transformatorstasjon fra 2007)

Primærspenning: 132 kV

Teknisk anlegg: Ute/Inne

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • arkitektur
 • landskapstilpasning
 • en del av Altautbyggingen
 • Alta kraftverk
 • ledningen Alta–Lakselv

Kilder

Litteratur:

 • Hillestad, Knut Ove (1993): Alta kraftverk i landskapet, i Kraft og miljø, nr. 20. Oslo: NVE.
 • NVE (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr. 2/2006.

Muntlige kilder:

 • Klemet Erland Hætta, ordfører i Kautokeino
 • Arve Maalø, Statnett SF
 • Egil Sorteberg, arkitekt Alta kraftverk
 • Knut Stabell, Statnett SF
 • Arvid Suhr, Statnett SF
 • Ivar Sæveraas, NVE