Publisert 19.11.2015 , sist oppdatert 12.10.2023

Kristiansand

Kristiansand transformatorstasjon ble bygget som en del av det omfattende systemet som la grunnlaget for direkte kraftutveksling mellom Norge og Danmark. Stasjonen, som ligger 13 km nord for Kristiansand sentrum, ble norsk endepunkt for en sjøkabelforbindelse verden aldri hadde sett maken til.

Stasjonsanlegget ligger 13 km nord for Kristiansand sentrum. På bildet ser vi de store ventilhallene for Skagerrakkabel 1 og 2. Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE.

Relatert informasjon

Kart

Navn: Kristiansand

Fylke: Vest-Agder

Kommune: Vennesla

I drift: 1976

Primærspenning: 420 kV

Teknisk anlegg: Ute/Inne

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • størrelsen
 • landskapstilpasning
 • representativ arkitektur
 • bygget for kraftutveksling mot Europa
 • like-/vekselretteranlegg
 • SVC-anlegg
 • del av en omfattende utbygging
 • Skagerrakkablene
 • likestrøms luftledning Kvarenes–Kristiansand

Kilder

Litteratur:

 • Bjørhovde, Bjørn (1990): Litt av en historie. Alcatel – STK A/S.
 • Diesen, Erling (2001): Krafthandel over landegrensene. I Rønningsbakk, Kjell (red.): Balansekunst – Statnett 10 år, s. 119-127. Oslo: Statnett.
 • Hauge, Ommund (1981): Skagerakoverføringen. Fossekallen, Nr. 2, 1972: 4-7.
 • Holtet, Einar Kr. og Tonstad, Bård (red.) (ikke datert): Et kabeleventyr – Skagerrakkablene og Kristiansand Transformatorstasjon. Oslo/Kristiansand: Statnett SF.
 • Johnsen, Rolf (1976): Kraftoverføringsnettet som gjør likestrømsforbindelsen Norge-Danmark mulig. I Fossekallen Nr. 3/1976: 8-10.

Muntlige kilder:

 • Øystein Aasheim, Statnett SF
 • Sveinung Ajer, Statnett SF
 • Roald Haugedal, Statnett SF
 • Kåre Heskestad, Statnett SF
 • Vidar Johannessen, Statnett SF