Publisert 19.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Hillevåg

Transformatorstasjonen i Hillevåg er et eksempel på nyere industriarkitektur med god kvalitet, bygget i et moderne, nordisk formspråk. Like ved finner vi ”Tårnet i Hillevåg”, et minne fra strømforsyningen til den tyske Kvalebergleiren under andre verdenskrig.

Transformatorstasjonen er en vakker bygning med en variert brukt av teglstein og åpninger i de ganske lukkede fasadene. — Foto: Sissel Riibe, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Hillevåg

Fylke: Rogaland

Kommune: Stavanger

I drift: 1988

Primærspenning: 50 kV

Teknisk anlegg: Inne

Nåværende eier: Lyse Elnett AS

Viktige momenter

 • økende kraftforbruk i oljebyen
 • utformet av arkitekter
 • arkitektur - nordisk modernisme
 • integrert i gatemiljø
 • ”Tårnet i Hillevåg” og Kvalebergleiren
 • bynær beliggenhet

Kilder

Litteratur:

 • Gjerde, Jan (2008): Kvalebergleiren - under og etter krigen. I Stavangeren nr 3/2008, s 4-10. Stavanger: Byhistorisk forening.
 • Grønvold, Ulf (1985): Stillheten i stormens øye. I Byggekunst nr 8/1985, s 433-437. Norsk Arkitekturforlag.
 • Grønvold, Ulf, Solvang, Terje og Westberg, Åse (1990): Trafostasjonene Buøy og Hillevåg: Katalog til utstillingen Norsk samtidsarkitektur 1985-1990, i Byggekunst nr 5-6/1990, s. 275. Norsk Arkitekturforlag.
 • Hoem Kloster Jacobsen Arkitekter MNAL (1989): Trafostasjonene Buøy og Hillevåg/Stavanger. I Byggekunst nr 5/1989, s. 346-347. Norsk Arkitekturforlag.
 • Nerheim, Gunnar og Øye Gjerde, Kristin (1998): Energiske linjer. Stavanger Energi gjennom 100 år. 1898-1998. Stavanger: Stavanger Energi AS.
 • Pilskog, Geir Martin (1997): Estetikk vs. teknikk? Profesjonsgrenser mellom arkitektar og ingeniørar. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. Oppgave ved nordisk kurs ”Industriminnen i Norden” 1996-1997.
 • Stavanger kommune (2010): Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 (høringsutkast). Stavanger kommune: Kultur og byutvikling.

Muntlige kilder:

 • Rolf A. Waldow, Lyse Energi AS
 • Ole Johannessen, Lyse Elnett AS