Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Mosvatnet

Elektrisiteten var viktig for utviklingen av hermetikkindustrien i Stavanger fra begynnelsen av 1900-tallet. Helt fra 1909 til 1957 var transformatorstasjonen ved Mosvatnet den eneste som forsynte industrien og byen med strøm. Like ved den monumentale stasjonen ligger Gamlingen svømmestadion med et utendørsbasseng som tidligere ble varmet opp av kjølevannet fra transformatorene.

Mosvatnet transformatorstasjon — Foto: Sissel Riibe, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Mosvatnet

Fylke: Rogaland

Kommune: Stavanger

I drift: 1909

Primærspenning: 50 kV

Teknisk anlegg: Inne

Nåværende eier: Lyse Elnett AS

Viktige momenter

 

 • Oltedal kraftstasjon
 • kommunalt elektrisitetsverk
 • viktig for byutviklingen og hermetikkindustrien
 • monumental, bevaringsverdig hovedbygning
 • bolig for vaktmann tilknyttet stasjonen
 • utendørs svømmebasseng og friluftsområde
 • sentral beliggenhet

 

Kilder

Litteratur:

 • Haavardsholm. N. (1960): Stavanger Elektrisitetsverk gjennom 50 år. 1909–1959.Stavanger: Dreyer Aksjeselskap.
 • Nerheim, Gunnar og Øye Gjerde, Kristin (1998): Energiske linjer.Stavanger Energi gjennom 100 år. 1898–1998.Stavanger: Stavanger Energi AS.
 • Nerheim, Gunnar, Ramskjær, Liv & Øye Gjerde, Kristin (1997): Ingen skal frysemed kraft ifra Lyse. Lyse Kraft fra 1947 til 1997.Sandnes: Lyse Kraft.
 • NVE (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr. 2/2006.
 • Stavanger Elektrisitetsverk (1934): 25 år. Stavanger Elektricitetsverk 1909–1934. Stavanger: Dreyers grafiske anstalt.
 • Stavanger kommune (1995): Trehusbyen. Kulturminneplan for Stavanger 1994–2005. Stavanger: Kommunalavdeling byutvikling.

Muntlige kilder:

 • Ole Johannessen, Lyse Elnett AS
 • Rolf A. Waldow, Lyse Energi AS