Publisert 30.03.2016 , sist oppdatert 21.07.2017

Nye tall for minkende breer i Norge

Nye analyser av måledata for ti breer i Norge viser at norske breer har minket mer enn tidligere kjent.

Engabreen i Nordland Foto:Hallgeir Elvehøy/NVE

Ett av funnene er at de maritime breene har minket mer enn tidligere kjent. Minkingen i masse, volum og areal har akselerert siden årtusenskiftet og brefrontene smelter tilbake. Dette er i tråd med utviklingen av de fleste andre breområder i verden.

NVE har beregnet endring i ismassene ved å sammenligne data fra de ti breene i Norge med lange måleserier for massebalanse, med tidligere kartlegginger. Ut fra dette ble de ti referanseseriene av massebalanse kontrollert og revidert. De reviderte seriene viser et mer konsistent bilde av utviklingen enn de originale seriene man hadde før.

Funnene er presentert i fagtidsskriftet 'The Cryosphere'.

Egne rapporter for fire breer
Analysen har endret årlige verdier for mange av de ti breene. For Langfjordjøkelen, Austdalsbreen, Storbreen, Hellstugubreen og Gråsubreen var forskjellene små i forhold til “original” serie som publisert i Glasiologiske undersøkelser i Norge. Men for Ålfotbreen, Hansebreen, Engabreen, Rembesdalskåka, og Nigardsbreen var forskjellen betydelig.

De årlige verdiene er tilgjengelig for nedlasting fra NVEs Climate indicator products.

I tillegg til artikkelen i The Cryosphere, gir tre NVE-rapporter ytterligere detaljer for fire av breene: Engabreen, Nigardsbreen og Ålfotbreen og Hansebreen.

Andre studier av breer
Kartstudier NVE har gjort av en rekke norske breer viser at breene i gjennomsnitt har minket i tykkelse med rundt 0,25 meter i året siden 1960-tallet. Sammenligninger av kart og satellittbilder for alle norske breer viser at brearealet er blitt redusert med omkring 11 prosent i samme periode. Siden årtusenskiftet har minkingen i masse, volum og areal av norske breer har akselerert og de fleste norske brefronter smelter tilbake. Dette er i tråd med utviklingen av de fleste andre breområder i verden.


Litteratur
Andreassen, L. M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, and R. V. Engeset, R. V. 2016. Reanalysis of long-term series of glaciological and geodetic mass balance for 10 Norwegian glaciers, The Cryosphere, 10, 535-552, doi:10.5194/tc-10-535-2016, 2016. 

Elvehøy, H. 2016. Reanalysing of a mass balance record, Engabreen 1970–2014. NVE Rapport 29-2016, Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Kjøllmoen, B. 2016a. Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Nigardsbreen 1962–2013. NVE Rapport 30-2016 , Norwegian Water Resources and Energy Directorate.

Kjøllmoen, B. 2016b. Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Ålfotbreen (1963–2010) and Hansebreen (1986–2010). NVE Rapport 31-2016, Norwegian Water Resources and Energy Directorate.

Winsvold, S. H., L. M. Andreassen and C. Kienholz. 2014. Glacier area and length changes in Norway from repeat inventories. The Cryosphere, 8, 1885-1903. 
 

Kontaktperson:

Forsker Liss M. Andreassen, tlf. 22 95 91 66,
m: 95 28 24 01