Publisert 13.09.2023

Velkommen til Norges energidager 2023

Den 19. og 20. oktober er NVEs årlige konferanse tilbake. Energidebatten er fortsatt høyaktuell, og vi har en rekke spennende gjester på programmet. NVEs nye langsiktige kraftmarkedsanalyse legges også fram på konferansens første dag.

Det siste året har energidiskusjonene vært preget av tempo, strømpriser, klimamål og viktige hensyn som må tas. I løpet av to dager skal både olje- og energiministeren, kraftbransjen, miljøorganisasjoner, forskere og eksperter belyse ulike temaer fra sitt ståsted.

En ny langsiktig kraftmarkedsanalyse

Torsdag 19.oktober legger vi fram NVEs nye langsiktige kraftmarkedsanalyse. Her vil vi si mer om hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg fram mot 2040, basert på de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag.

Påmeldingen er åpen

Vi ønsker deg velkommen til Norges energidager den 19. og 20. oktober, på Scandic Fornebu!

Gå inn på www.energidagene.no for å se programmet og melde deg på.

Kontakt