Publisert 23.08.2023 , sist oppdatert 01.09.2023

NVE ønsker innspill til oppdrag om solkraft og annen lokal energiproduksjon

11. september 2023 inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til møte om lokal energiproduksjon og -lagring, med særlig fokus på solenergi. Målet med møtet er å få innspill fra aktører om rammevilkår og potensiale for solenergi og annen lokal energiproduksjon og -lagring.

Solkraft Taket På NTNU Foto Erik Due NVE

Vi ønsker innspill både på hvordan dagens rammevilkår fungerer og forslag til endringer i rammevilkår.

Hold av datoen

Mer informasjon om agenda og sted kommer når møtedatoen nærmer seg. Det vil være i Oslo, og lokasjon vil avhenge av antallet som er interessert i å komme. Det vil også bli mulig å delta på arrangementet digitalt.

Påmeldingsfrist til møtet er passert. Ved spørsmål, ta kontakt med Vibeke Sjøvold, epost: visj@nve.no.

Om oppdraget

Olje- og energidepartementet har bedt NVE vurdere om det er behov for endringer i eksisterende reguleringer og virkemidler for lokal energiproduksjon, med fokus på solkraft. Vi skal fokusere på endringer som kan stimulere til vekst i og gi rom for en mer effektiv utbygging og bruk av solenergi, i tråd med Stortingets mål om 8 TWh solkraft i 2030. NVE er også bedt om å vurdere om det er regulatoriske barrierer som hindrer lokal energiproduksjon, energilagring og omsetning av energi mellom bygg.

NVE er bedt om å vurdere hvordan endrede rammevilkår kan stimulere til utbygging av lokal energiproduksjon og -lagring i næringsarealer, langs motorveier og i andre nedbygde arealer. Dette er relatert til Stortingets mål om 5 TWh fornybar energiproduksjon på næringsarealer innen 2030. NVE er også bedt om å vurdere tiltak som kan fremme lokal energiproduksjon, energilagring og omsetning av energi mellom bygg.

Oppdraget skal løses i samarbeid med blant annet RME, Enova, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

Kontaktperson

Påmeldingsfristen til møtet er passert.

For spørsmål, kontakt Vibeke Sjøvold,
epost: visj@nve.no

For spørsmål om arrangementet:

Ingvill Sjøvold Nilsen, 
epost: isni@nve.no