Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.08.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Høyere byggeaktivitet innen vann- og vindkraft

Ved utgangen av andre kvartal 2019 var 8,6 TWh ny vindkraft og 2,3 TWh ny vannkraft under bygging. Det er en økning på 1,4 TWh sammenlignet med forrige kvartal.

I andre kvartal ble det satt i drift ti vannkraftprosjekter med samlet midlere årsproduksjon på 354 GWh. Det største enkeltprosjektet som ble satt i drift er nytt aggregat i Vamma kraftverk som gir en produksjonsøkning på 230 GWh.

Ved utgangen av andre kvartal er det registrert 89 vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Samlet utgjør dette 10,9 TWh ny kraftproduksjon.
OED og NVE ga i andre kvartal tillatelse til bygging av 194 GWh ny vannkraftproduksjon.

Les hele rapporten her

Kontaktpersoner