Publisert 15.07.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Høy hydrologisk balanse og historisk lave priser i andre kvartal

Kraftsituasjonen for andre kvartal i Norge var preget av stort hydrologisk overskudd, høy kraftproduksjon og historisk lave priser. I snitt var den norske kraftprisen 5,5 øre/kWh i andre kvartal, og vi opplevde både historisk lave uke-, dag- og timespriser i løpet av kvartalet.

Rekordmye snø i fjellet har drevet opp den hydrologiske balansen i år, og i de første to månedene av kvartalet lå balansen nær historisk maksimum. Snøsmeltingen startet senere enn normalt i år, men da snøsmeltingen kom i gang, ble flere elspotområdene fylt til å nærme seg historisk maks på noen få uker.

- Forventninger om stort tilsig som følge av snøsmeltingen har ført til at magasinene har blitt tappet for vann gjennom kvartalet. Dette har gitt mer kraftproduksjon enn normalt i andre kvartal i år, og mye nettoeksport ut av landet, sier fungerende avdelingsdirektør Valentin Koestler.

Det var redusert kapasitet på mellomlandsforbindelsene ut av Norge i andre kvartal, og spesielt mot slutten av kvartalet var utvekslingskapasiteten lav. Forbindelsene til både Danmark, Nederland og Sverige hadde redusert kapasitet.

- Årsaken til handelsbegrensingene mot utlandet var både feil og planlagt vedlikeholdsarbeid på forbindelsene. Det var spesielt eksportkapasiteten på utenlandsforbindelsene som ble rammet, fortsetter Koestler

Redusert eksportkapasitet, sammen med det store hydrologiske overskuddet og høy kraftproduksjon, bidro til historisk lave kraftpriser i Norge i andre kvartal i år.

- I løpet av den siste uken i kvartalet nådde både uke-, dag- og timespriser historiske bunnivåer i Norge, og Sør-Norge fikk dagspris under 1 øre/kWh og timespris helt ned i 0,3 øre/kWh. De lave prisene har fortsatt inn i juli, og andre uka i juli opplevde vi negative priser for førte gang i Norge, med timespris på -0,1 øre/kWh. I tillegg til høy hydrologisk balanse i Norge bidro stor vindkraftproduksjon og ekstremt lave priser, ofte negative, i våre naboland og nedover på kontinentet til å presse prisene i Norge til historisk lavt nivå, avslutter Koestler.

Rapporten om kraftsituasjonen for andre kvartal 2020 finner du her (PDF). 

Kontaktpersoner

Førstekonsulent Silje Jelsness
epost: sitj@nve.no

Fungerende seksjonsleder Lars Eirik Eilifsen
epost: laee@nve.no

Fungerende avdelingsdirektør Valentin Koestler
epost: vak@nve.no