Publisert 03.07.2023

Havvind med hybride kabler til utlandet kan gi lavere kraftpriser

NVE har analysert virkningene av en utvidet utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II. Analysen viser at en større utbygging kan gi lavere kraftpriser i Norge, både med en radial og med hybride kabler til utlandet.

Foto: Stig Storheil/NVE

I mars la NVE fram en analyse om virkninger av ulike nettløsninger for Sørlige Nordsjø II fase 2. Utgangspunktet da var en utbygging på 1,4 GW havvind. Med en utvidelse av området kan produksjonen bli langt større. NVE har derfor gjort en forenklet analyse av virkningene ved å bygge ut 7 GW vindkraft i andre fase av Sørlige Nordsjø II med radial og hybrid nettløsning. For alternativet med hybrid er det tatt utgangspunkt i 3 x 1,4 GW kabler til Norge, og 2 x 1,4 GW kabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia.

– Dette er en forenklet analyse, men den kan likevel gi noen viktige innsikter. Kraftprisen i Norge kan gå ned selv om det bygges hybride kabler til utlandet. Det er et spørsmål om hvordan man dimensjonerer kablene, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Dersom den samlede overføringskapasiteten fra en eller flere hybridforbindelser ikke er større enn kapasiteten til havvindproduksjonen, vil mye av kraftproduksjonen presses mot Norge. Dette gjelder også i timer der kraftprisen i utlandet er høyere enn de norske.

Mer omfattende utbygging av havvind peker på hybrider

– I de to første utbyggingene av havvind i Norge vil all kraften gå til Norge gjennom radialer. Men ambisjonene for havvind i Norge er langt større. Det norske kraftsystemet vil neppe klare å ta imot så store mengder variabel kraft på en god måte. Det tilsier bygging av hybride kabler til andre land, sier Lund.

Dersom det skal legges til rette for kraftutveksling fra vindkraft til havs, er Sørlige Nordsjø et naturlig område å bygge hybride nettforbindelser mot utlandet.

– Sørlige Nordsjø er et av de få havområdene hvor det er praktisk mulig å bygge hybridkabler til andre land. I flere av havområdene lenger nord vil radialer inn til Norge være det eneste reelle alternativet, sier Lund.

Valg av nettløsning vil også påvirke lønnsomheten til vindkraftverkene

– Lønnsomhet er en utfordring for havvind. Utbyggingskostnadene er høye. Det er svært vanskelig å si hvordan kostnader og inntekter vil utvikle seg på lang sikt. Våre analyser peker mot at lønnsomheten for samfunnet blir bedre med hybrider enn med radialer, avslutter Lund.

Kontakt

Magnus Buvik, seniorrådgiver
Tlf: 99 26 65 40