Publisert 17.03.2021 , sist oppdatert 18.03.2021

40 MW solkraft ble installert i 2020

I løpet av 2020 ble det installert rundt 40 MW med ny solkraft i Norge. Det tilsvarer installasjon av 350 solcellepaneler hver dag i 2020. Det betyr at den totale solkraftkapasiteten knyttet til det norske strømnettet økte med nesten 40 prosent i løpet av året. En oppdatert oversikt fra NVE viser utviklingen de siste 10 år og hvordan solkraften fordeler seg i ulike fylker.

Solcelleanlegg på Oslo Rådhus. Foto: BlueTec

Oppdaterte tall fra Elhub viser at det ble knyttet solceller, med en samlet kapasitet på 39 MW, til det norske strømnettet i løpet av 2020. I tillegg estimerer NVE at det ble installert rundt 1 MW med frittstående solcelleanlegg, som tar totalen til 40 MW i løpet av året. Dette er en nedgang fra rekordåret 2019, hvor den årlige installerte produksjonskapasiteten ble estimert til over 50 MW.

- Nedgang i årlig installerte solcelleanlegg skyldes en kombinasjon av flere ting. Da pandemien traff Norge hardt i mars falt aktiviteten i solkraftmarkedet. I tillegg var 2020 et år med veldig lave strømpriser, som også typisk demper tiltak som reduserer strømkostnadene i bygninger. Vi tror at veksten vi har sett de siste årene vil ta seg opp igjen og fortsette videre de neste årene, sier Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Med 40 MW ny solkraft i 2020, lå totalen på rundt 160 MW ved utgangen av året. Nesten 90 prosent av dette var knyttet til det norske strømnettet. NVEs oversikt viser hvordan de 7000 nettilknyttede solcelleanleggene som er registrert i Elhub fordeler seg utover landet. Den viser også at selv om 85 prosent av solcelleanleggene er anlegg på under 15 kW, står disse bare for en drøy tredjedel av produksjonskapasiteten. I andre enden, er det én prosent av anleggene som er større enn 250 kW. Disse står for en femtedel av produksjonskapasiteten.

Figur: Utvikling av installert effekt for solkraft i Norge. Kilde: NVE, Multiconsult, SSB og Elhub

Figur: Utvikling av installert effekt for solkraft i Norge. Kilde: NVE, Multiconsult, SSB og Elhub

Solkraft kan bli viktig for elektrifisering

Oppdaterte anslag på kostnadene for ulike typer kraftproduksjon, viser at solkraft vil kunne konkurrere på pris med både vindkraft og vannkraft i 2030.

- Basert på det vi ser i landende rundt oss og hvordan teknologien utvikler seg og kostnadene faller, mener vi at solkraft også vil få en større rolle i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil solkraft kunne bli en viktig brikke for å dekke det økte strømbehovet frem mot 2040, sier Nordberg.

I fjorårets langsiktige kraftmarkedsanalyse la vi til grunn at kraftproduksjonen i Norge ville øke med rundt 20 TWh fra 2022 til 2040. Det var fordelt på 7 TWh vannkraft, 6 TWh vindkraft og 7 TWh solkraft. Teoretisk er potensialet for solkraft i Norge større enn 7 TWh, og NVE jobber videre med solkraftens rolle i det norske kraftsystemet fremover. Solenergi kan være en ressurs med stor nytte for samfunnet, samtidig kan solkraft også utfordre driften av strømnettet.

 

Installert effekt for solcelleanlegg registrert i Elhub - installert effekt per innbygger, fordelt på fylke

Jobber med å få bedre data

For å få en bedre forståelse av solkraftens rolle i det norske kraftsystemet trenger vi bedre datakvalitet. Som nevnt bruker vi data fra Elhub til å følge med på utviklingen av solkraft i Norge. I dag er det ingen standardiserte krav til hvordan dataene meldes inn. Vi ser at det er noen hull og mangler i datagrunnlaget, og det kan også være at noen anlegg ikke blir registrert. Det kan bety at det ble installert noe mer enn 39 MW i 2020.

- For vann- og vindkraft får vi gode data gjennom konsesjonsprosessen. De aller fleste vannkraftverk og vindkraftverk som bygges i Norge må ha konsesjon fra oss, og dermed får vi en veldig god oversikt. Dette gjelder ikke for solkraft. Nå som solkraft blir en større del av kraftforsyningen i Norge, er vi nødt til å sikre at vi har gode data om solcelleanlegg i Norge også, sier Nordberg.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer tiltak for å heve datakvaliteten på solkraft i Norge.

 

 

Kontaktpersoner

Jarand Hole, overingeniør
Mobil: 417 55 723

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef
Mobil: 977 79 089

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: Stig Storheil, NVE
Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: Stig Storheil, NVE

Usikkerhet i datagrunnlaget

Tallene i denne nyhetssaken er basert på data fra Elhub, og har noe usikkerhet. Vi bruker disse dataene for å estimere solkraftkapasitet i Norge, ettersom det er den beste datakilden vi har. Se mer om dette nederst i pressemeldingen.